• 2

    Aktualności

Realizacje

Dostawa kopuły astronomicznej SCOPE DOME 55M

W dniu 07 lutego 2020 Delta sp.j. zamontowała kopułę astronomiczną 55M Scope Dome na wieńcu wieży obserwatorium nowo powstającego kompleksu Uniwersytetu Białostockiego. Wysokość podniesienia wyniosła 23 m, licząc od poziomu gruntu. Instalacja kopuły była operacją skomplikowaną i trudną z uwagi na znaczącą wysokość montażu oraz wymaganą precyzję instalacji. Warunki pogodowe odgrywały istotną rolę w całej operacji, gdyż silne podmuchy wiatru uniemożliwiałyby jej przeprowadzenie. Dzisiaj możemy już z satysfakcją stwierdzić, że cała operacja zakończyła się sukcesem.
Kopuła 55M jest 4-tą tego typu kopułą zainstalowaną w Polsce i 37 kolejną na świecie. Białostockie obserwatorium dzierży tu palmę pierwszeństwa posiadając najwyżej zainstalowaną kopułę obserwacyjną firmy Scope Dome tej średnicy na świecie!

Czytaj  więcej :  KOPUŁA DLA OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO UNIWERSYTETU  W BIAŁYMSTOKU

 

Powrót do aktualności