WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Budowa symulatora 3D wirtualnej rzeczywistości wraz z Laboratorium Zobrazowania Wielkoformatowego oraz Symulacji Rozszerzonej

Projektowanie

Realizacja

Konsulting

STEREOSKOPOWY SYMULATOR SFERYCZNY 3D DLA WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ W WARSZAWIE


Delta wygrała przetarg publiczny na realizację stereoskopowego symulatora wirtualnej rzeczywistości dla Laboratorium Zobrazowania Wielkoformatowego oraz Symulacji Rozszerzonej na Wydziale Cybernetyki w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Zadanie obejmowało zarówno prace budowlane – adaptację akustyczną i architektoniczną pomieszczenia dla instalacji wyświetlacza sferycznego – jak również wykonanie instalacji zasilających i sygnałowych na potrzeby symulatora wraz z dostawą specjalizowanej aparatury multimedialnej.

W części technologicznej Delta zbudowała ekran sferyczny w postaci cylindra o średnicy 5,5 m oraz dostarczyła aparaturę do wyświetlania obrazu sferycznego w technologii  stereokopowej 3D. System projekcji zrealizowano na bazie projektorów F35 3D Barco wyposażonych w specjalizowaną optykę sferyczną firmy Navitar. Obraz generowany jest poprzez Delta MediaServer 7th Sense z wbudowanym procesorem obrazu W&B.  
Jednocześnie Delta wykonała i dostarczyła wysokowydajny system komputerowy chłodzony cieczą, umożliwiający przetwarzanie obrazu generowanego w czasie rzeczywistym (Live Capture) ze źródeł  zewnętrznych lub też  bezpośrednio z platformy VBS zainstalowanej  na  jednostce.  Uzupełnienie instalacji symulatora stanowi ruchoma  platforma wykonana przez partnera technologicznego – Motion Systems.

W ramach tego samego zadania Delta zbudowała i dostarczyła kolejne wysokowydajne jednostki komputerowe dla Laboratorium Zaawansowanych Technik Grafiki Komputerowej i Biometrii gdzie generowane są treści dla symulatora i przesyłane w trybie Live Capture.

Powrót do realizacji